Yêu cầu bạn gái trả 210 triệu đồng tiền phí phát sinh khi hẹn hò, bản danh sách chi tiết gây 'choáng'

Yêu cầu bạn gái trả 210 triệu đồng tiền phí phát sinh khi hẹn hò, bản danh sách chi tiết gây 'choáng'

Người đàn ông yêu cầu bạn gái cũ bồi thường cho anh ta tất cả các chi phí phát sinh trong thời gian họ hẹn hò.