Home Credit lên tiếng về việc công an TP.HCM kiểm tra trụ sở

Home Credit lên tiếng về việc công an TP.HCM kiểm tra trụ sở

Công ty tài chính tiêu dùng khẳng định đợt kiểm tra hành chính đã hoàn thành trong ngày, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và đúng quy định.