Cuộc sống số

Bkav ra mắt giải pháp bảo vệ giao dịch Internet Banking

Bkav ra mắt giải pháp bảo vệ giao dịch Internet Banking

Hôm qua, 30/7/2013, Công ty An ninh mạng Bkav đã chính thức ra mắt giải pháp lõi về chữ ký số (Bkav Core CA) nhằm bảo vệ các giao dịch chứng khoán điện tử và Internet Banking.Quà Hà Nội (Phần 2)

Quà Hà Nội (Phần 2)

Ông Thạch Lam xếp xôi vào hạng quà rong. Xôi đậu, xôi lạc, xôi vừng mỡ và dừa. Nhưng có vẻ ông thích hơn cả là xôi lúa (ngô bung).