Xã hội

Dịch vụ giới thiệu việc làm: Những trận đồ bát quái!

Dịch vụ giới thiệu việc làm: Những trận đồ bát quái!

Ép người có nhu cầu tìm việc làm đặt cọc hay đóng tiền mua trang phục cũng chính là những "cái bẫy" mà nhà tuyển dụng ảo giăng ra. Ngay cả khi đã có việc làm, người lao động cũng không được bảo đảm sẽ nhận được tiền lương như hứa hẹn.