Văn hóa

Người mẫu “xác ướp” bị cấm hành nghề

Người mẫu “xác ướp” bị cấm hành nghề

Ở Israel, một luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, cấm ngành quảng cáo sử dụng người mẫu nhẹ cân. Luật đặt ra giới hạn chặt chẽ về chỉ số cơ thể BMI (Body Mass Index, trọng lượng (kg)/chiều cao x chiều cao) ít nhất là 18,5 - nếu thấp hơn con số này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi là một người nhẹ cân và suy sinh dưỡng.Yêu xa

Yêu xa

Yêu xa là từng ngày giành giật tình yêu với khoảng cách, là thứ thử thách quá mạo hiểm mà nhiều người không muốn đánh đổi tuổi trẻ của chính mình.


Video clip
Nguyên nhân trực thăng quân sự rơi làm 4 chiến sĩ hi sinh