Video

Video: Đại gia tộc gần 4.000 thành viên quây quần trong bữa ăn khổng lồ

Đối với gia tộc Chen (khởi nguồn tại quận Yimen, tỉnh Jiangxi, Trung Quốc), quê hương gắn liền với bữa cơm thân mật khi đại gia đình gồm 3.900 thành viên tề tựu hàng năm để ôn lại những kỷ niệm quá khứ.

Theo VTC14Tin mới hơn